Νέο τεύχος (66) για το bonusmallmag.gr


Το νέο τεύχος του περιοδικού της παρέας είναι κοντά σας.
       
Έχουμε πολλά θέματα, αλλά διαβάστε τα λιοντάρια της ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ , αξίζει η προσπάθεια των παιδιών.
         Ανοίξτε και τα ηχεία για να ακούσετε τον ήλιο που υψώνεται.

         Βασίλης Αρδάς

         www.bonusmallmag.gr