Πρόγραμμα


 • 08:00 – 12:00 Έντεχνο

  12:00 – 14:00 Ελληνικό Ροκ

  14:00 – 16:00 Νέοι Καλλιτέχνες

  16:00 – 18:00 Έντεχνο

   

  18:00 – 20:00 Γιάννης Χ.

  20:00 – 22:00 Νικόλας Θ. & Γιώτα Σ.

  22:00 – 00:00 Σπύρος Δ.

   

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late!

 • 08:00 – 12:00 Έντεχνο

  12:00 – 14:00 Ελληνικό Ροκ

  14:00 – 16:00 Νέοι Καλλιτέχνες

  16:00 – 18:00 Έντεχνο

   

  18:00 – 20:00 Βασίλης Α.

  20:00 – 22:00 Νικόλας Θ.

    

  22.00 – 00:00 OctavaRadio Playlists

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late!

 • 08:00 – 12:00 Έντεχνο

  12:00 – 14:00 Ελληνικό Ροκ

  14:00 – 16:00 Νέοι Καλλιτέχνες

  16:00 – 18:00 Έντεχνο

   

  18:00 – 20:00 Κατερίνα Π.

  20:00 – 22:00 Βαγγέλης Α.

  22:00 – 00:00 Αντώνης Ξ. & Στέλλα Μ.

   

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late!

 • 08:00 – 12:00 Έντεχνο

  12:00 – 14:00 Ελληνικό Ροκ

  14:00 – 16:00 Νέοι Καλλιτέχνες

  16:00 – 20:00 Έντεχνο

   

  20:00 – 22:00 Γιώτα Σ. & Μαρία Σ.

   

  22:00 – 00:00 OctavaRadio Playlists

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late!

 • 08:00 – 12:00 Έντεχνο

  12:00 – 14:00 Ελληνικό Ροκ

  14:00 – 16:00 Νέοι Καλλιτέχνες

  16:00 – 20:00 Έντεχνο

  20:00 – 22:00 Νέοι Καλλιτέχνες

  22:00 – 00:00 Rock Heart

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late!

 • 08:00 – 12:00 Έντεχνο

  12:00 – 16:00 Rock Alternative

   

  16:00 – 18:00 Γιώργος Κ.

  19:00 – 21:00 Βελής Θ. & Δήμητρα Γ.

   

  21:00 – 00:00 Classic Rock

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late! 

 • 08:00 – 11:00 Έντεχνο

  11:00 – 14:00 Ελληνικό Ροκ

  14:00 – 17:00 Κυριακάτικο Τραπέζι

  17:00 – 19:00 Ταξιδεύοντας στον κόσμο

  19:00 – 21:00 Hip Hop

  21:00 – 00:00 Rock Heart

  00:00 – 08:00 Old Bar… open till late!