Πρόγραμμα


 • 20:00 – 22:00 Εύα Ζ.

 • 18:00 – 20:00 Βασίλης Α. & Ρούλα Μ.

  22:00 – 00:00 Δήμητρα Π. (Dida)

 • 18:00 – 20:00 Γιώτα Σ. & Μαρία Σ.

  20:00 – 22:00 Γιάννης Κ. & Γιώργος Κ.

 • 18:00 – 20:00 Γιάννης Χ.

  20:00 – 22:00 Δέσποινα Σ.

 • 18:00 – 20:00 Βελής Θ.

  22:00 – 00:00 Δήμητρα Γιαν.

 • 19:00 – 21:00 Βελής Θ. & Δήμητρα Γ. (Ροκ πολη)

 • 20:00 – 22:00 Γιάννης Καπα