Πρόγραμμα


 • 08:00 – 20:00 OctavaRadio Music

  20:00 – 22:00 Νικόλας Θ. & Γιώτα Σ.

  22:00 – 00:00 Σπύρος Δ.

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Βασίλης Α.

  20:00 – 22:00 Νικόλας Θ.

  22:00 – 08:00 OctavaRadio Music

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Κατερίνα Π.

  20:00 – 22:00 Βαγγέλης Α.

  22:00 – 00:00 Αντώνης Ξ. & Στέλλα Μ.

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Ευαγγελία Χ. 

  20:00 – 22:00 Γιώτα Σ. & Μαρία Σ.

  22:00 – 08:00 OctavaRadio Music

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Ευαγγελία Χ.

  20:00 – 08:00 OctavaRadio Music

 • 08:00 – 16:00 OctavaRadio Music

  16:00 – 18:00 Γιώργος Κ.

  18:00 – 21:00 Βελής Θ. & Δήμητρα Γ.

  21:00 – 08:00 OctavaRadio Music

 • 08:00 – 00:00 OctavaRadio Music