Πρόγραμμα


 • 18:00 – 20:00 Μανώλης 

  20:00 – 22:00 Γιάννης Καπα

  22:00 – 00:00 Αντώνης & Στέλλα

 • 18:00 – 20:00 Βασίλης

  20:00 – 22:00 Νικόλας

  22:00 – 00:00 Δήμητρα (Dida)

 • 20:00 – 22:00 Γιώτα 

 • 22:00 – 00:00 Άννα 

 • 17:00 – 19:00 Βελής

  19:00 – 22:00 Μανώλης & Γιάννης Καπα

 • 19:00 – 21:00 Βελής & Δήμητρα