Βασιλική Μ.

Η ημέρα απλά μαρσάρει και προσπερνά.

Σπινιάρει και εγκαρδιώνει το πάθος που ξοδεύτηκε στα φρένα.

Όλα τα υπόλοιπα.. είναι λίγη σκόνη για εφέ…

«Εθνικός Χαρακτήρας» ,

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 22:00 με 23:00, με τη Βασιλική Μάρκου.