Μάκης Ψ.

Τα τραγούδια παίρνουν κάτι απ’ την ψυχή μας

και το μεταφέρουν στο στερέωμα

όπου αναβοσβήνει σαν θλιμμένο πάλσαρ

και το δρόμο δείχνει για τους ναυαγούς.

Με τα τραγούδια λοιπόν λιμάνια και θάλασσες,με τα τραγούδια πυξίδες μας και φάρους θα ταξιδεύουμε παρέα κάθε Τρίτη 22:00-24:00 στον Octava Radio.

Μάκης Ψαραδέλλης